Qemetica Soda Polska - tak od czerwca będzie nazywać się CIECH Soda Polska - kujawska spółka chemicznej Grupy CIECH. Jednocześnie cała Grupa CIECH będzie od tego czasu nazywać się Qemetica. Zmienią się także nazwy innych spółek w ramach grupy.

Ma być to nowy krok w historii firmy po tym, jak 10 lat temu strategicznym inwestorem został holding inwestycyjny Kulczyk Investments, a także bezpośrednie następstwo objęcia przez Kulczyk Investments pełnej kontroli nad Grupą i zakończenia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu tego roku. Jednocześnie CIECH określił strategiczne cele na kolejne sześć lat. Ma plany związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym zmniejszeniem emisji CO2 o 45 procent do 2029 roku. Każdy z siedmiu biznesów grupy - w tym rozwijany na Kujawach i w Niemczech biznes Soda oraz Sól, jak również obecne w innych miejscach w kraju i Europie Agro, Pianki, Krzemiany, Opakowania oraz Cargo - ma określone cele biznesowe także na sześć lat.

ciech

- Zamykamy rozdział Centrali Importu Eksportu Chemikaliów, otwieramy nowy rozdział pod nazwą Qemetica - chemicznej grupy napędzającej wiele branż gospodarki na wszystkich kontynentach. Dlatego ze zmianą nazwy łączy się także przyjęcie kluczowych zamierzeń strategii biznesowej na kolejne 6 lat. Mamy ambitny plan przedefiniowania przemysłu chemicznego w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami codzienność: przede wszystkim ochrona klimatu i zasobów naturalnych przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności i pierwiastka innowacji w produktach oraz usługach naszej Grupy. Celem na 2026 rok jest 10 patentów wspierających naszą konkurencyjność. Nadal będziemy eksplorować europejski rynek start-upów w poszukiwaniu rozwiązań z obszaru clean technology czy nowych biznesów, już dla Qemetiki - mówi Kamil Majczak, prezes zarządu CIECH S.A.

Grupa CIECH, a od czerwca Qemetica, chce zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 45 procent do 2029 roku. Aktualne pozostają plany osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku. Jednym z priorytetów Qemetiki będzie zrównoważone środowiskowo portfolio produktów, w tym niskoemisyjna soda, a dla biznesu solnego celem jest z kolei osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodnie

Zmiana nazwy z CIECH na Qemetica będzie odbywała się stopniowo na przestrzeni maja i czerwca w poszczególnych zakładach produkcyjnych Grupy w Polsce i za granicą.