CBOS podkreśla, że opinie o działalności parlamentu minimalnie się poprawiły w stosunku do styczniowego badania. W lutym pozytywnie o pracy Sejmu wypowiada się ponad jedna czwarta badanych (26 proc., wzrost o 2 punkty procentowe), a niezadowolenie z niej wyraża sześciu na dziesięciu Polaków (60 proc., spadek o 1 punkt procentowy). 14 proc. badanych nie potrafiło ocenić pracy izby niższej parlamentu.

Zadowolenie z pracy senatorów wyraża niemal jedna trzecia ankietowanych (32 proc., wzrost o 3 punkty procentowe). Z kolei niezadowolonych z działalności izby wyższej jest prawie połowa Polaków (48 proc., tyle samo co w styczniu). 20 proc. badanych nie potrafiło jej ocenić.

Według CBOS w lutym 2021 r. pozytywnie pracę prezydenta ocenia 43 proc. respondentów (bez zmian w porównaniu z ubiegłym miesiącem), a negatywnie - 48 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy). 9 proc. Polaków nie ma zdania w tej kwestii.

CBOS zauważa, że "zarejestrowane w lutym opinie o działalności parlamentu i prezydenta nie odbiegają w znacznym stopniu od styczniowych". "Minimalnie lepiej niż przed miesiącem Polacy oceniają pracę posłów i senatorów. Społeczny odbiór prezydentury Andrzeja Dudy jest obecnie niemal taki sam jak w styczniu, a więc nadal nieco częściej spotyka się ona z krytyką niż z aprobatą" - czytamy w opracowaniu sondażu.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: CAPI (wywiad bezpośredni), CATI (wywiad telefoniczny) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 lutego tego roku na próbie liczącej 1179 osób (w tym: 44,3 proc. metodą CAPI, 40,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).(PAP)

ipa/ itm/