Z obserwacji strażników wynika, że większość właścicieli pamięta o tym obowiązku. Municypalni przypominają jednak, że nieodśnieżenie chodnika zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym w wysokości 100 zł.

- Dyżurny straży miejskiej otrzymał w ostatnich kilku dniach kilka zgłoszeń mieszkańców dotyczących nieodśnieżenia chodników. Funkcjonariusze podejmują w tych sprawach interwencje - informują strażnicy.