Powiat Inowrocławski udzielił lecznicy dotacji w wysokości 2 mln zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Pieniądze zostały wykorzystane na zakup laryngologicznego stołu operacyjnego, aparatury do znieczulania, wieloprzegubowego ramienia wraz z oprogramowaniem do utrzymania obwodu oddechowego i wszystkich przewodów pacjenta, aparatu USG, aparatu RTG z ramieniem C, detektora FUJI D-Evo, aparatu do terapii nerkozastępczej, aparatów do dializoterapii, aparatów EKG 12 kanałowych i serwera do przechowywania danych oraz sterylizatora przelotowego o pojemności 8 STE.

Dodatkowo pod koniec ubiegłego roku powiat przekazał szpitalowi 30 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie punktu pobrań wymazów na obecność SARS-CoV-2 i zakup środków ochrony indywidualnej.