Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną ze strony Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wczoraj została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

- Zabiegaliśmy o to dość długi czas - zrobiliśmy projekt i z środków RPO planowaliśmy wspólnie to zadanie wybudować. Wczoraj gościłem na zaproszenie pana Marszałka w jego siedzibie i taką umowę żeśmy podpisali. Wspólna nasza deklaracja, z której wynika, że będziemy budowali właśnie taki dom opiekuńczo-wychowawczy za kwotę 1 340 384, 80 zł. Udział pana Marszałka to kwota 690 tys., pozostałe środki, to środki z budżetu powiatu - mówi starosta inowrocławski, Tadeusz Majewski. - Jest to jedna z inwestycji, która wpływa na naszą opiekę, na ten socjal, który my prowadzimy. Opieka nad dziećmi poszkodowanymi, bo to są dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej - dodaje.

Projekt obejmuje budowę placówki w Kruszwicy przy ul. Kasprowicza wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Wybudowany dom będzie przeznaczony dla 14 wychowanków. Dlaczego Kruszwica?

- Nie chcemy wszystkich domów w Inowrocławiu lokować. Chcemy, żeby wszystkie władze gminne również się tymi domami zajęły, żeby te dzieci w jakiś sposób były utożsamiane z tymi władzami, żeby każdy z tych wójtów, burmistrzów mógł pomóc tym dzieciom - później w znalezieniu też pracy. Na to liczymy - wyjaśnia Tadeusz Majewski.

Warto jest dodać, że wszelkie sprzęty i urządzenia, w które obiekt ma być wyposażony pochodzić będą z zamkniętej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Jaksicach. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec bieżącego roku. Wszystko zależny od tego, jak przebiegną procedury przetargowe. Przypomnijmy, że obecnie na terenie powiatu inowrocławskiego od końca 2014 roku funkcjonuje 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Trzy zlokalizowane są w Inowrocławiu, dwie w Jaksicach, po jednej w Gniewkowie oraz w Orłowie. [AJ]