Wiadomo już, że prezentacja projektu nastąpi 19 marca w Salonie Literacko-Artystycznym w Inowrocławiu. Uczniowie II klasy medialnej zaprezentują zdobywane przez ponad pół roku materiały dotyczące aż siedmiu grodzisk położonych wokół Inowrocławia, o których istnieniu wie bardzo niewiele osób, a szkoda ponieważ to niesłychanie intrygujące miejsca.

Eksponowane będą zdjęcia z dokonanych przez uczniów wizji lokalnych, pokazana zostanie bogata prezentacja multimedialna, uczniowie wygłoszą odczyty o obiektach, którymi się zajmowali, odbędą się także wykłady przedstawicieli nauki, m.in. wspierającego mocno projekt Marcina Danielewskiego - doktoranta archeologii z Wydziału Historii UAM w Poznaniu. Być może zaprezentowane zostaną także zdjęcia lotnicze wczesnośredniowiecznych zabytków.

Warto wspomnieć, że projekt popiera m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków, kilka lokalnych instytucji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizatorzy projektu są otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy chcieliby pomóc w realizacji inicjatywy. Uczniowie pracują pod kierunkiem Łukasza Oliwkowskiego - opiekuna i pomysłodawcy projektu. Poniżej przedsmak wystawy - zdjęcia z kilku grodzisk wokół naszego miasta. [MP]