Za prawie 130 tys. zł zakupiono nowe instrumenty, niezbędne do prowadzenia zajęć oraz organizowania wydarzeń kulturalnych. - Kupiliśmy także nowy sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy. Pozwoli on nam podnieść jakość wykonywanej przez nas pracy. Część otrzymanej z dotacji kwoty przeznaczymy również na wydanie dwóch książek związanych z historią Domu Kultury w Strzelnie oraz opowiadającą o dziejach Orkiestry Dętej - informuje Dom Kultury w Strzelnie.

Wśród nowych instrumentów są m.in. saksofony, klarnet, gitara basowa, czy pianino cyfrowe. Sprzęt zakupiono dzięki grantowi w wysokości 80 tys. zł przyznanemu przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pozostałą część kwoty stanowi dotacja z budżetu gminy Strzelno.

sprzet2