Parlamentarzyści zwrócili się do marszałka z propozycją pozyskania środków zewnętrznych na rzecz unormowania stosunków wodnych w jeziorach Pojezierza Gnieźnieńskiego (a dokładnie Jeziora Ostrowskiego, Jeziora Wójcińskiego, jeziora Gopło i Jeziora Kownackiego), na których wpływ ma działalność odkrywek węgla brunatnego i elektrowni.

- Badania naukowców potwierdzają naruszenie równowagi hydrologicznej jezior również po stronie województwa kujawsko-pomorskiego. W konsekwencji czego mamy do czynienia ze zjawiskiem zanikania jezior i zamierania ośrodków turystycznych. Problem niezwykle poważny podnoszony jest również w pracach Sejmu RP przy zespole parlamentarnym ds. ratowania Pojezierza Gnieźnieńskiego, którego oboje jesteśmy członkami - czytamy w piśmie skierowanym do marszałka.

Poseł Magdalena Łośko i senator Krzysztof Brejza proponują podjęcie współpracy przez województwo kujawsko-pomorskie z województwem wielkopolskim w celu opracowania wspólnego projektu i pozyskania środków z Funduszu Odbudowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podkreślają też, że istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

129217855_934375387308424_5198077621616065028_n