Program rozpoczął się w lipcu 2019 roku i od początku był kompromisem między państwem, pracodawcami i pracownikami. Z czasem rząd wzbogacił ten mechanizm o nowe rozwiązania i wyznaczył wieloletni harmonogram wdrażania PPK w poszczególnych podmiotach funkcjonujących na rynku.

Pracownicze Plany Kapitałowe - czym są?

PPK to system oszczędnościowy związanymi z przyszłą emeryturą, w którym partycypuje sam pracownik, jego pracodawca, a także państwo. Jest on fakultatywny dla pracowników, ale obowiązkowy dla pracodawców. Umowę o prowadzenie PPK podpisuje się co do zasady z instytucją finansową, której wybór należy do zatrudniającego. Warte podkreślenia jest to, że jeśli któryś pracownik (pomiędzy 18 a 55 rokiem życia) nie chce uczestniczyć w programie, powinien zrezygnować. Tylko w takim wypadku część jego wypłaty nie będzie trafiać do PPK. Przy czym to pracodawca ma obowiązek poinformowania swoich pracowników o konieczności spełnienia danych formalności. Więcej można przeczytać na stronie: https://www.nntfi.pl/ppk/.

Ile wynoszą wpłaty na PPK?

Jeśli chodzi o wysokość wpłat państwo zasila jednorazowo rachunek danej osoby wpłatą powitalną rzędu 250 zł., a co roku ma wpłacać 240 zł w ramach tzw. dopłaty rocznej. Jeśli chodzi o wpłaty od pracownika ich wysokość będzie obliczona procentowo od wynagrodzenia brutto, przy wpłatach ze strony pracodawcy standardem ma być 1,5% pensji. Wszystko zależy jednak od samego zatrudniającego, który może ustalić wyższy procent. Przepisy stanowią, że środki z PPK będą dziedziczone, ale nie w formie gotówki, lecz w postaci zasilenia rachunku PPK spadkobierców.

PPK a COVID-19 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną terminy tworzenia PPK w poszczególnych grupach uległy zmianie. Na ten moment wiadomo tyle, że wdrożenie programu w wielu przedsiębiorstwach jest opóźnione o kilka miesięcy. Wiąże się to między innymi z pracami legislacyjnymi, ale także trudnościami związanymi z dopełnieniem wszelkich formalności w czasie pandemii koronawirusa. Wszystko wskazuje jednak na to, że PPK w podmiotach z sektora finansów publicznych zostanie utworzone zgodnie z założeniami, czyli z początkiem 2021 r. Na tej płaszczyźnie termin ten będzie taki sam dla wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, ile osób zatrudniają. 

PPK w 2021 - co wiemy?

W tym roku do programu przyłączyły się kolejne firmy, tym razem zatrudniające minimum 20 osób, obowiązek ten ma dotyczyć także podmiotów zatrudniające co najmniej 250 osób, co najmniej 50 osób, a od 1 stycznia 2021 r. miał objąć pozostałe podmioty oraz osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych. Będzie to ostatni etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych na przyjętych przed dwoma laty zasadach.