Jakie jest uzasadnienie projektu uchwały rady powiatu? Zmiany mają sprawić, że kierowcy nie będą musieli się zastanawiać, czy miejsce, w którym zostawiają auto należy do strefy zarządzanej przez miasto, czy przez powiat. W uzasadnieniu czytamy ponadto, że po dekategoryzacji dróg aktualnie powiat zarządza jedynie trzema odcinkami stref płatnego parkowania - dwoma na ul. Solankowej i jednym na ul. Narutowicza.

Po zmianach powiat pobierać będzie opłaty tylko za parkowanie na tzw. kopertach. Opłaty za pozostawienie samochodu w standardowych miejscach w strefie pobierać będzie miasto przy wykorzystaniu parkomatów. W projekcie uchwały czytamy, że uzyskane w ten sposób opłaty stanowić będą przychód miasta. Zmiany wejdą w życie, jeśli przegłosują je radni. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji rady powiatu 7 grudnia.