Do wspólnej zabawy zapraszają sołtysi Suchatówki, Perkowa i Buczkowa oraz rady sołeckie. Początek zabawy 5 grudnia o godzinie 18 w świetlicy wiejskiej w Suchatówce.

5