O środki z funduszu mogą ubiegać się samorządy wszystkich szczebli - gminy, powiaty i województwa. - Zmiana, która nastąpiła to wzrost wsparcia finansowego do jednego wozokilometra z jednego złotego do trzech złotych, co jest już bardzo atrakcyjnym projektem i produktem dla lokalnych samorządów - ocenia wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

O dopłaty wnioskować będzie Powiat Inowrocławski. - W tej sprawie przeprowadzane były rozmowy i spotkania z samorządami z terenu powiatu. Linie będą tworzone, zgodnie z założeniami programu, na obszarach wykluczonych komunikacyjnie. Planujemy zgłosić łącznie 8 linii autobusowych, po jednej w każdej gminie, które podlegają analizie, za wyjątkiem Kruszwicy - gdzie, po przeprowadzonych rozmowach z władzami lokalnymi, nie będzie żadnej linii, i Gniewkowa - zgłaszane będą dwie linie - wyjaśnia zapytana przez nas Monika Dąbrowska, rzecznik powiatu. - Na etapie planowania i uzgadniania za wcześnie jest w tej chwili na podawanie jakichkolwiek szczegółowych informacji. Wnioski podlegać będą ocenie wojewody - dodaje.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejsze niż 10%, a także zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po uzyskaniu zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Z funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane są lokalne połączenia autobusowe, a dofinansowania dotyczą linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.