We wtorek 1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021, w którym szkoły wracają do stacjonarnego nauczania. We wtorek odbyły się w szkołach inauguracje, od środy prowadzone są lekcje. Obowiązują w nich wytyczne sanitarne.

W razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem szkoły na wniosek dyrektora, w porozumieniu z organami prowadzącymi i przy pozytywnej opinii inspektora sanitarnego, mogą na czas określony przejść na system mieszany (łączący kształcenie stacjonarne oraz kształcenie na odległość), bądź całkowicie na nauczanie zdalne.

"Już pierwsze dane z ubiegłego tygodnia pokazujące ja wygląda powrót do szkół, czy są placówki, które całkowicie przeszły na nauczanie zdalne, czy ewentualnie na model mieszany - tak jak mówiłem w ubiegłym tygodniu - takich placówek jest bardzo, bardzo mało. I podobnie jest według stanu na dzień dzisiejszy. Gdybyśmy to procentowo próbowali ująć to prawie 100 proc. placówek funkcjonuje w trybie stacjonarnym, czyli przytłaczająca większość z nich" - powiedział minister edukacji w poniedziałek na konferencji prasowej w Białymstoku.

"Część z placówek już po pierwszych kilku dniach, kiedy po decyzji państwowego inspektora sanitarnego przeszła na nauczanie zdalne, wróciła już od poniedziałku z powrotem do nauczania stacjonarnego. Niektóre nowe placówki pojawiły się wśród tych, które funkcjonują inaczej niż w systemie stacjonarnym" - mówił Piontkowski. Podał, że zarówno w trybie zdalnym, jak i mieszanym pracuje poniżej 0,01 proc. wszystkich placówek.

"Gdyby podać liczby bezwzględne, to na blisko 48,5 tys. różnych placówek edukacyjnych - przypomnę, że nie są to tylko i wyłącznie szkoły, ale także przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, różnego rodzaju ośrodki wychowawcze (...) - zaledwie kilkadziesiąt było zmuszonych do tego, by przejść na tryb zdalny, bądź mieszany" - poinformował szef MEN.

W piątek MEN na podstawie danych otrzymanych od kuratorów oświaty, przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, podało, że na ponad 48,5 tys. szkół i przedszkoli w trybie zdalnym pracują 54 placówki, a 22 w trybie zdalnym. (PAP)

Autorki: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Izabela Próchnicka

dsr/ kow/ mhr/