Podczas inauguracyjnych sesji poznaliśmy też nazwiska przewodniczących rad gmin oraz zastępców. W Pakości przewodniczącym rady został wybrany Michał Siembab, wiceprzewodniczącymi - Ryszard Kuflewicz i Marek Szymborski. Wiceburmistrzem pozostał Szymon Łepski. Za pośrednictwem szefowej biura poselskiego Magdaleny Łośko Zygmunt Groń otrzymał gratulacje od posła PO Krzysztofa Brejzy, życzenia powodzenia nowemu burmistrzowi złożył też powiatowy radny PiS Marek Knop. W ramach prezentu przekazał mu długopis, a od rządu zapewnienia reaktywacji linii kolejowej oraz poprawy komunikacji drogowej pomiędzy Pakością a Inowrocławiem.

Zygmunt Groń
Nie pochodzę z żadnej partii, ale jako burmistrz będę chciał współpracować z wszystkimi, którzy będą chcieć ze mną współpracować i którzy chcą dla Pakości coś załatwić. Trzeba powiedzieć, że nie jest za ciekawie w Pakości. Rozkopane ulice, opóźniony remont budynku przedszkola i ulica Różana, która rzekomo jest zakończona, a jeszcze nie ma odbioru i na pewno będą jeszcze poprawki. Dzisiaj nie możemy być szczęśliwi, że żyjemy w dostatniej Pakości, ale mam nadzieję, że przy tej radzie wspólnie będziemy dążyć, żeby w Pakości mieszkańcom żyło się lepiej.

Zygmunt Groń, burmistrz Pakości

Zmiany nastąpiły także w Gniewkowie. Gminne stery oficjalnie przejął Adam Straszyński, który na stanowisko wiceburmistrza wskazał wieloletniego samorządowca Jarosława Tomczyka.

Adam Straszyński
Nasza gmina potrzebuje dzisiaj zgodnego działania między burmistrzem i wszystkim radnymi dla dobra wspólnego, dla dobra mieszkańców. Trzeba nam dziś spokoju i wzajemnego zrozumienia. Jestem przekonany, że tego pragnie większość z nas. Współpraca i wzajemny szacunek nie oznaczają jednak unikania dyskusji i sporów, nie eliminują różnic. Ale to tylko od nas zależy, czy nadal będziemy pogłębiać dzielącą nas przepaść, czy też prowadząc demokratyczną debatę zachowamy wzajemny szacunek i troskę o sprawy nadrzędne. Gniewkowo jest naszym wspólnym domem, powinno być dobrze zarządzane, praworządne i demokratyczne, powinno stwarzać mieszkańcom równe warunki do rozwoju.

Adam Straszyński, burmistrz Gniewkowa

Nowy burmistrz zapowiedział konieczność poprawienia jakości usług publicznych i inwestycje w infrastrukturę. Przewodniczącym gniewkowskiego samorządu został Szymon Krzysztofiak, a zastępcą Julian Bajerowski.