Forum otworzy wykład Izabeli Kucharskiej, zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, na temat aktualnej sytuacji zachorowań w Polsce na odrę. Będzie mowa o szczepieniach i czynnikach wpływających na występowanie tej choroby.

Podczas sesji naukowej dyrektorzy stacji pogotowia ratunkowego, ordynatorzy szpitalnych oddziałów ratunkowych i konsultanci w dziecinie medycyny ratunkowej będą debatować na temat „Szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego powiatu i województwa. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje”.

Podczas forum przedstawiony zostanie dorobek naukowy i organizacyjny śp. prof. dr hab. Witolda Jurczyka, nestora polskiej anestezjologii i ratownictwa medycznego oraz śp. prof. Friedricha Wilhelma Ahnefelda, nestora niemieckiej anestezjologii i ratownictwa medycznego. Będzie też mowa o nowych technologiach kształcenia studentów, ratowników, funkcjonariuszy i lekarzy z wykorzystaniem symulatorów dydaktycznych, a także o zarządzaniu jakością LSS w systemie szpitalnym. Początek forum 14 listopada o godzinie 10 w hali widowiskowo-sportowej.