- Ideą projektu o nazwie "Kamienie wołać będą" jest stworzenie opowieści o najstarszych śladach cywilizacji w pobliżu miasta na soli, a mają one 7000 lat. Ich rola jest nie do przecenienia jeśli chodzi o kształtowanie tożsamości mieszkańców Kujaw, nie tylko młodych. Wbrew pozorom to także możliwość rozwinięcia przed młodzieżą bardzo szerokiej perspektywy humanistycznej, a właściwie interdyscyplinarnej - informuje Łukasz Oliwkowski, nauczyciel z III LO.

Młodzież nie tylko bierze udział w wykładach, ale także działa twórczo. Okazuje się na przykład, że zachowane przez tysiące lat ślady tzw. długich domów (blisko Inowrocławia) to sposób na stworzenia cyklu obrazów abstrakcyjnych wzorowanych na współczesnej sztuce.

Piątkowy wykład profesora Jacka Woźnego pt. „Wierzenia na pograniczu archaicznych światów” dał doskonałą możliwość rozszerzenia wiedzy na temat początków kultury, na ujęcie wiedzy szkolnej – dotyczącej na przykład starożytności - jako wyniku rozwoju idei kształtowanych przez tysiące lat. Prelegent podjął temat tzw. zapomnienia kulturowego, czyli kwestii, którą między innymi projekt próbuje zmienić w odniesieniu do najbliższej okolicy, a przez to do całej Europy - kultura megalityczna, o której dowiaduje się młodzież jest dostrzegalna w wielu miejscach kontynentu. Kolejny wykład odbędzie się 6 marca o godz. 10.00. Z młodzieżą spotka się wówczas Michał Jakubczak, doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 20 marca zaś do liceum przyjedzie zaś geoarcheolog dr Jakub Niebieszczański – adiunkt z Wydziału Archeologii UAM, który pracował między innymi (obok dr Łukasza Pospiesznego) przy badaniu grobowców megalitycznych w Łojewie. 11 maja w Teatrze Miejskim zostaną zaprezentowane wszystkie efekty projektu. Wiadomo, że przyjmie to formę dialogu humanistycznego. Planowane jest też wydanie specjalnej publikacji.

Klasa pracuje pod kierunkiem dr. Łukasza Oliwkowskiego. Przedsięwzięcie objęłą patronatem objęła starosta Wiesława Pawłowska, wsparcie zaoferował również wójt Gminy Inowrocław - Tadeusz Kacprzak.