Inicjatorem uchwały jest komisja edukacji, promocji, kultury, sportu i turystyki Rady Powiatu, ale o jej podjęcie wnosiły także inne instytuje. Wśrod nich są Muzeum im. Jana Kasprowicza, I Liceum Ogólnokształcące oraz Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza.

- W grudniu 2020 roku mija 160. rocznica urodzin Jana Kasprowicza, który pozostając do końca wierny rodzinnym Kujawom, odcinął istotne piętno w umacnianiu tożsamości mieszkańców tej ziemi. Jego twórczość pozostaje mocno osadzona w klimacie kujawskiej wsi i krajobrazie nadgoplańskim, uczy miłości i szacunku do rodzinnej ziemi. Nasz wielki rodak jest też patronem ważnych dla powiatu inowrocławskiego placówek - szkół, muzeum oraz biblioteki - czytamy w uzadadnieniu uchwały.

Za przyjęciem uchwały, a zarazem ustanowieniem w powiecie inowrocławskim roku 2020 rokiem Jana Kaprowicza zagłosowali wszyscy radni.

- Cieszę się, że powiat bierze to na swoje barki, bo Kasprowicz był poetą Kujaw i był blisko związany z tym regionem. W najbliższym czasie powinniśmy powołać komitet organizacyjny i przyjąć program obchodów roku kasprowiczowskiego - powiedział radny Edmund Mikołajaczak.