Dzisiejszą konferencję kandydat na prezydenta miasta poświęcił tematowi przedsiębiorczości. Była m.in. zapowiedź stworzenia dedykowanej komórki w Urzędzie Miasta wspierającej lokalne przedsiębiorstwa. Jej zadaniem byłoby wspólne wypracowywanie nowych usług i produktów, na które uzyskiwane byłoby dofinansowanie. Były też inne pomysły.

- Utworzymy lub przeprowadzimy konkurs na wybór operatora zewnętrznego wspierającego w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii w sprawie ustalenia obszarów, przypisywania ich zarządzającym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanym niektórym przedsiębiorcom na realizacje niektórych inwestycji. Jest to kluczowe, żeby zachęcić inwestorów i przekonać również młodzież, że to miasto może być dla nich również atrakcyjne gospodarczo, na utworzenie nowego miejsca pracy - mówił Jacek Olech.

Kandydat na prezydenta zapowiedział ponadto nową, szerszą relację z Powiatowym Urzędem Pracy we współpracy ze starostą powiatowym. Była też mowa o kompletnej wymianie miejskiego oświetlenia, za którą "nie zapłacimy ani grosza", modernizacji, renowacji, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz o pozyskaniu środków z Unii Europejskiej na rzecz innowacyjności. Kandydat zapowiedział także optymalizację gospodarki energią i wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych.

Jacek Olech
Pojawiają się pytania w przestrzeni publicznej, czy Jacek Olech to dobry kandydat. Czy Jacek Olech potrafi sobie poradzić z takimi zadaniami, jak choćby te, które przed chwilą państwu zaprezentowaliśmy. W ostatnim czasie uzyskałem bardzo prestiżową nagrodę od prezydenta miasta Poznania, która nazywa się Architectus civitatis nostrae, czyli w wolnym tłumaczeniu "Budowniczy naszego miasta", właśnie za prowadzenie nadzoru nad czynnościami o charakterze rewitalizacji starego miasta Poznania.

Jacek Olech, kandydat na prezydenta Inowrocławia