Z kolei z przyjętego 26 listopada br. przez nowy rząd projektu ustawy wynika, że wejdzie ona w życie dopiero 1 czerwca 2020.

W dokumencie opublikowanym w środę na stronie internetowej Rządowe Centrum Legislacji wskazało na "tekst ostateczny" projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt w tej sprawie rząd przyjął 6 listopada br. Ustalenia rządu dotyczące zmian, jak informuje RCL, zostały zrealizowane 14 listopada 2019 r. podczas spotkania przedstawicieli Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustalono wówczas "ostateczny tekst projektowanej ustawy.

Jak podaje RCL, w tekście tym wprowadzono zmiany wynikające z autopoprawek przejętych przez rząd. Dotyczyły one wskazanych w przepisach ustawy terminów oraz drobnych zmian o charakterze redakcyjno-legislacyjnym uzgodnione z RCL.

Zgodnie z ostatecznym projektem opublikowanym na RCL, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Przewidziano, że od tego czasu do 1 marca członkowie OFE będą mieli czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich oszczędności zgromadzonych w OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dokumencie zapisano, że od 31 marca nie będą umarzane jednostki rozrachunkowych OFE w ramach tzw. "suwaka" bezpieczeństwa. Zaznaczono, że "pozostałe terminy zostały co do zasady przesunięte o dwa miesiące do przodu (z uwzględnieniem dni wolnych od pracy)".

Tymczasem utworzony po wyborach nowy rząd, po raz drugi, przyjął projekt ustawy o OFE 26 listopada br. Jak informowano po posiedzeniu Rady Ministrów projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku, czyli pół roku później niż wynika z dokumentu opublikowanego w środę przez RCL.

Projektowana ustawa ma na celu przebudowę obecnego modelu funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Zakłada ona, że OFE przestaną funkcjonować w dotychczasowej formule, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty: opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE), a alternatywnie będzie możliwe złożenie deklaracji o przeniesieniu ww. środków w całości do ZUS.

Środki z IKE będzie można wycofać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto - jak czytamy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych środków w funduszach prowadzących IKE będą wydzielone dwa subfundusze (w okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejsza politykę inwestycyjną).

Do IKE powstałego z OFE będzie można dopłacać w ramach ustawowego limitu wpłat na IKE. (PAP)

autor: Marcin Musiał, Ewa Wesołowska

mmu/ ewes/ dym/ pad/