Uczestnicy forum mogli posłuchać o kompleksowej opiece gerontologicznej i geriatrycznej, technologiach wspomagających jakość życia seniorów, a także bezpieczeństwo seniorów w programach ośrodków pomocy społecznej i służb. Wykłady prowadzili m.in. inowrocławscy policjanci, którzy omówili zagadnienie "Seniorze - nie daj się oszukać".

Forum miało na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi wynikami badań z geriatrii, gerontologii, psychologii, polityki społecznej, polityk publicznych, prawa, inżynierii bezpieczeństwa i nauk o bezpieczeństwie, przedstawienie dobrych praktyk samorządów terytorialnych, przeprowadzenie dyskusji oraz zaprezentowanie wniosków i rekomendacji do opracowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa seniorów.

1

2

3

4