Patron Szkoły Podstawowej nr 5 w Inowrocławiu dr Józef Krzymiński wraz z żoną i jednym z czterech synów spoczywa na cmentarzu przy ul. Marulewskiej. Jego grób, odnowiony na wniosek szkoły, jest pod opieką placówki, do czego zobowiązuje przyznany onegdaj tytuł "Opiekuna miejsc pamięci", natomiast część członków rodziny oraz krewnych i powinowatych patrona szkoły pochowano na cmentarzu parafii pw. ZNMP przy ul. Marcinkowskiego, gdzie odbyła się uroczystość ku czci rodziny Krzymińskich, zasłużonej dla Inowrocławia i nie tylko.

Okazją do spotkania, zorganizowanego przez społeczność szkoły oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia, było odnowienie podniszczonych upływem czasu dwóch płyt nagrobnych. W wyniku przeprowadzonej przez szkołę kwerendy archiwalnej, współpracy z archiwami, USC oraz rodziną Krzymińskich z Warszawy i Szczecina udało się ustalić zatarte i nieczytelne napisy nagrobne. Przedstawiciele szkoły brali także udział w kwestach organizowanych przez TMMI na inowrocławskich cmentarzach.

krzym3

W rodzinnym grobie umieszczone są dwie płyty nagrobne. Spoczywają tu: prawnik - adwokat Mieczysław Popławski, przyrodni brat żony patrona szkoły oraz lekarz dr Józef Leon Krzymiński, syn patrona. Drugi nagrobek to miejsce wiecznego spoczynku: Marjanny z Czaplów Kryszewskiej - matki teściowej patrona, Katarzyny z Kryszewskich z pierwszego małżeństwa Popławskiej, z drugiego Kempińskiej - teściowej patrona, Izabeli z Gościckich Krzymińskiej - synowej patrona, żony dra Józefa Leona Krzymińskiego, Alfreda Krzymińskiego, ekonomisty i bankowca - zmarłego tragicznie syna patrona. Znajduje się tu także symboliczny grób z memoratywnym napisem Witolda Krzymińskiego, prawnika i najmłodszego syna patrona, zamordowanego w Katyniu.

krzym1

Z uwagi na to, że i Józef Leon, i Witold Aleksander brali udział w powstaniu wielkopolskim, na płytach umieszczono także tablice pamiątkowe powstańców. W uroczystości wziął udział wnuk patrona Janusz Krzymiński - poeta i przyjaciel szkoły, który skierował do obecnych ważne słowa nawiązujące do ewangelicznego przesłania oraz ze wzruszeniem pochylił się wraz z przybyłymi dziećmi - Joanną i Wojciechem nad grobami swoich rodziców i krewnych.

krzym4

Okolicznościowe przemówienia nawiązujące do historii rodziny oraz odnowienia grobów wygłosili prezes zarządu TMMI Grzegorz Roszak i dyrektor SP nr 5 Ireneusz Zieliński. Płyty zostały zakupione z funduszy uzyskanych ze zbiórek pieniężnych towarzystwa miłośników oraz przy wsparciu rodziny Krzymińskich.

krzym2

Delegacje TMMI, SP nr 5 i przedstawiciele rodziny złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Uroczystość zakończyła modlitwa, której przewodził ks. kanonik Paweł Kowalski. Organizację uroczystości oraz występ uczniów przygotowali: Natalia Gronowska, Agnieszka Kędzierska i Ireneusz Zieliński oraz zarząd TMMI. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Rady Miejskiej Inowrocławia, oświaty i regionaliści.