Dzisiejszy materiał otwiera przedwyborczy cykl rozmów z kandydatami. Kolejnych sześć artykułów, poświęconych sześciu różnym lokalnym zagadnieniom zamieścimy tuż po świętach.

Jakie trzy pierwsze istotne decyzje podejmie Pan/Pani po objęciu stanowiska prezydenta Inowrocławia?

fajok
Arkadiusz Fajok
KWW ARKADIUSZA FAJOKA ŁĄCZY NAS INOWROCŁAW

lat 44, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

  1. Obniżenie podatków i opłat za nieruchomości, za śmieci, zniesienie opłaty za posiadanie psa.
  2. Przywrócenie budżetu obywatelskiego i zwiększenie środków na organizację pozarządowe (otwarty gabinet i dialog z mieszkańcami)
  3. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Arkadiusz Fajok

koman
Ewa Koman
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA INOWROCŁAWIA

lat 45, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Przede wszystkim - powołanie Rady Prezydenckiej, do której zaproszę przedsiębiorców i organizacje pozarządowe działające w naszym Mieście, jako stałej platformy współpracy z tymi środowiskami. Następnie, powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. dostępności - rzecznika osób z niepełnosprawnościami dla rozpoczęcia procesu dostępności Miasta dla wszystkich Mieszkańców. Po trzecie, spotkam się z nowymi władzami samorządowymi województwa w sprawie terminów rozpoczęcia konkursów dla projektów europejskich, które pozwolą nam na realizację #ProgramuRozwoju #DlaInowrocławia.

Ewa Koman

kownacki
Bartosz Kownacki
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

lat 44, Janki
Członek partii politycznej: PiS

Pierwsze kroki będą skupione na kompleksowej analizie sytuacji miasta. Po pierwsze, konieczne jest stworzenie bilansu otwarcia. Jednakże prezydent nie powinien ograniczać się jedynie do trzech decyzji, ale podejmować działania wdrażające cały program, którego celem jest pobudzenie gospodarcze Inowrocławia. W pierwszej kolejności będę podejmować działania zmierzające do obniżenia podatków, lokalnych opłat komunalnych, aby zmniejszyć obciążenia finansowe dla mieszkańców i przedsiębiorców. Jednocześnie skoncentruję się na uczynieniu miasta i urzędu bardziej przyjaznymi dla mieszkańców, poprzez redukcję biurokracji i ograniczenie liczby pracowników o charakterze kierowniczym. Zamiast tego, będę wspierał pracowników liniowych, którzy są w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, aby zapewnić lepsze wsparcie i szybsze rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez społeczność lokalną. Te działania przyczynią się do stworzenia bardziej efektywnego i przyjaznego dla mieszkańców środowiska w mieście.

Bartosz Kownacki

slabinski
Marek Słabiński
KWW MARKA SŁABIŃSKIEGO

lat 65, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Jest wiele wyzwań przed przyszłym prezydentem miasta o czym mogłem się przekonać pełniąc obowiązki na tym stanowisku.

Po pierwsze. Należy zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej, aby uchronić mieszkanców przed drastycznymi podwyżkami cen za podgrzanie ciepłej wody oraz dostarczane ciepło związanych z tzw. "zielonym ładem".

Po drugie. Należy wrócić do bezpłatnych przejazdów taborem MPK dla osób w wieku 65 lat (panowie i panie) i zastosować 50% ulgę w opłatach dla pań poczynając od 60 roku życia.

Po trzecie. Doprowadzić do szybkiej realizacji budynku mieszkalnego dla 107 rodzin (wersja optymalna) przygotowanego do realizacji przy ul. Wojska Polskiego przez KZN SIM Bydgoski.

Marek Słabiński

piniewski
Wojciech Piniewski
KKW KOALICJA OBYWATELSKA

lat 64, Inowrocław
Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

20 konkretów to punkty do realizacji „od zaraz" i trudno nadawać priorytet. Moje plany nie ograniczają się także do wskazanych punktów. Mam kolejne pomysły, które będę sukcesywnie wprowadzać.

Przede wszystkim chciałbym przekazać pod głosowanie Radzie Miejskiej projekt uchwały z miejskim programem IN VITRO. Chcę, aby Miasto dołożyło swoją cegiełkę do upragnionego szczęścia inowrocławskich par. Ponadto po ostatnich wydarzeniach i wygranej sprawie w trybie wyborczym, po sukcesie wyborczym zwrócę się do radnych także o nadanie temu samemu miejscu, nazwy skweru Praw Kobiet.

Biorąc pod uwagę względy formalne, obniżenie czynszów za wynajem lokali, będących w zasobach Miasta, dla osób otwierających firmę, jest także możliwe do natychmiastowej realizacji. Następny temat to Centrum Wodnej Rozrywki - złożenie wniosku do Marszałka i ogłoszenie przetargu na modernizację basenu odkrytego. Inowrocławianie tego oczekują. 20 konkretów Piniewskiego to właśnie odpowiedź na ich potrzeby i oczekiwania.

Wojciech Piniewski

Od kandydata KWW Janusz Misterski nie otrzymaliśmy potwierdzenia udziału w cyklu #IdziemyNaWybory.

Kandydaci udzielali odpowiedzi na przesłane pytania w tym samym czasie, przy czym redakcja mogła po ich otrzymaniu jeszcze poprosić o ich doprecyzowanie lub uaktualnienie z uwagi na dynamikę okresu przedwyborczego.

Kolejne pytania i odpowiedzi tuż po świętach.

wybory2024