Akcja Żaba, która prowadzona jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy; potrwa do końca kwietnia.

Organizatorzy przedsięwzięcia tłumaczą, że do najważniejszych przyczyn wymierania płazów należą: niszczenie ich siedlisk, zanieczyszczenie wód, zmiany klimatu i będące ich skutkiem długotrwałe susze, patogeny rozprzestrzeniane za pośrednictwem ludzi oraz masowa śmiertelność na drogach, szczególnie w czasie wiosennej i jesiennej migracji.

Na trasie żabiej wędrówki bardzo często znajdują się drogi, które stanowią niebezpieczną barierę. Dlatego, wzdłuż wybranych, lokalnych fragmentów dróg, na których śmiertelność płazów jest najwyższa, budowane są tymczasowe ogrodzenia z siatki tynkarskiej. Przy siatce, instaluje się rury PCV, które pełnią rolę spowalniaczy.

- Migrujące żaby wpadają tam, następnie są wyciągane przez wolontariuszy i bezpiecznie przenoszone na miejsce odbywania godów - powiedziała PAP Natalia Hałas z Zespołu Parków Krajobrazowych w Poznaniu. Przenoszone płazy są liczone i oznaczane, a zebrane dane stanowią ważny element inwentaryzacji.

Ruch płazów zaczyna się wiosną. Po przebudzeniu ze snu zimowego żaby udają się do zbiorników wodnych w celu odbycia godów i złożenia jaj.

Dzieci przenoszą żaby w rękawiczkach. - Zakładają je po to, by chronić żaby, a nie siebie - powiedziała i wyjaśniła, że "na skórze człowieka są sól, patogeny, co tworzy koktajl bakterii i wirusów bardzo niebezpieczny dla żab".

W akcji biorą udział wolontariusze pod opieką koordynatorów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wlkp., w Sośniach, Świecy, Jankowie Przygodzkim i w Dębnicy. „Uczniowie tych szkół bardzo chętnie angażują się w działania na rzecz ochrony przyrody, robią to z własnej woli, po godzinach lekcji” – powiedziała.

Podczas zajęć dzieci dowiadują się, jak rozpoznawać poszczególne gatunki płazów i w jaki sposób je chronić. - Poznają także zasady bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac oraz rolę płazów w ekosystemach, a poprzez bezpośredni kontakt i zaangażowanie zaczynają czuć się współodpowiedzialni za stan lokalnej przyrody – powiedziała Natalia Hałas.

Akcja Żaba to realizowane na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy działanie, zapoczątkowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w 2006 roku. Zespół Parków Krajobrazowych w Poznaniu włączył się w te działania w 2016 roku. (PAP)

Ewa Bąkowska
bak/ ktl/