Kampania realizowana jest w ramach programu Promocji Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i odbywa się we współpracy z Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, pod patronatem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego inauguracja nastąpi w najbliższy wtorek we wrocławskim muzeum.

Organizatorka kampanii edukacyjnej Iwona Haberny poinformowała PAP, że projekt Robak będzie realizowany za pomocą specjalnie opracowanej gry planszowej i internetowej platformy wiedzy www.pantadeusz.promocjaksiazki.pl, aby zainteresować młodych ludzi naszą epopeją narodową i dostarczyć nauczycielom nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Powiedziała, że organizatorom kampanii zależy na trwałym wprowadzeniu przygotowanych rozwiązań, a zwłaszcza dostępnej bez ograniczeń internetowej platformy wiedzy, do szkół i bibliotek w całym kraju.

Gra planszowa dla 2-4 graczy opracowana jest na podstawie "Pana Tadeusza". Pozwala we własny sposób rozegrać tajną misję księdza Robaka.

„Grający będą konstruować subtelne intrygi, by doprowadzić do zgody między kłótliwymi mieszkańcami Soplicowa i w ten sposób urzeczywistnić trzy zamiary bernardyna: przygotowanie powstania na Litwie przed przybyciem wojsk Napoleona, pojednanie zwaśnionych rodzin Sopliców i Horeszków oraz zabezpieczenie przyszłości pana Tadeusza i doprowadzenie do jego ślubu z Zosią” – powiedziała Haberny.

Gra nie trafi do sprzedaży. Otrzymają ją wyłącznie uczestnicy prowadzonych w ramach projektu szkoleń.

Z grą będzie połączona (dzięki kodom QR na rewersach kart) internetowa platforma wiedzy na temat poematu, dostępna bez ograniczeń pod adresem: www.pantadeusz.promocjaksiazki.pl.

Na platformie będą informacje na temat postaci występujących w utworze, wiadomości historycznoliterackie i materiały umożliwiające krytyczną analizę utworu. Nauczyciele mogą pobrać z niej scenariusze lekcji.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano cykl szkoleń dla nauczycieli i bibliotekarzy, koordynowanych przez biblioteki, które wyraziły chęć udziału w projekcie. Potrwają one od końca lutego do pierwszej połowy kwietnia w placówkach we Wrocławiu, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Krakowie, Tarnowie, Lublinie i w Warszawie.

W finale akcji zaplanowano cykl turniejów gry Robak dla młodzieży. Przewidziano je dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych i klas I-II szkół średnich (wiek 14-18 lat). Ćwierćfinały zawodów odbędą się w zainteresowanych szkołach, bibliotekach i w domach kultury, a półfinały zostaną przeprowadzone przez biblioteki – partnerów projektu. W ich wyniku wyłonionych zostanie ośmiu finalistów. Ogólnopolski turniej finałowy odbędzie się 11 czerwca w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Zaproszonym finalistom i ich opiekunom organizator zapewni pokrycie kosztów podróży i nocleg.(PAP)

Autor: Rafał Grzyb

rgr/ joz/