Co to jest list motywacyjny?
Listem motywacyjnym nazywa się dokument, który opisuje motywację kandydata związaną z aplikacją na dane stanowisko. Umieszcza się w nim informacje o zdobytym doświadczeniu, ale i powody, dla których rekruter powinien rozpatrzyć aplikację w sposób pozytywny. List motywacyjny zazwyczaj występuje jako uzupełnienie CV i jest składany podczas aplikacji na dane stanowisko, w momencie odpowiedzi na ogłoszenie o pracę. Wysłanie tego dokumentu zazwyczaj nie jest obowiązkowe, jednak warto to zrobić, aby móc wyróżnić się na tle innych kandydatów!

Co powinien zawierać list motywacyjny?

Do najważniejszych elementów, które należy zawrzeć w liście motywacyjnym, należą:

  • dane kandydata (imię, nazwisko, numer telefonu czy email),
  • dane pracodawcy,
  • zwrot grzecznościowy,
  • wstęp, w którym kandydat opisuje, o jakie stanowisko chce się ubiegać,
  • rozwinięcie zawierające informacje o motywacji kandydata do zdobycia danej posady,
  • zakończenie, które ukazuje gotowość do odbycia rozmowy rekrutacyjnej,
  • zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis.

Jednym z najważniejszych elementów, na który warto zwrócić uwagę, jest oczywiście rozwinięcie. Opisz w nim swoje dotychczasowe doświadczenie, skupiając się również na pozytywnych cechach. Jednocześnie dobrym ruchem będzie ukazanie korzyści, jakie możesz przynieść pracodawcy, jeśli ten zdecyduje się Cię zatrudnić. Poprzez przykłady ukaż, w jaki sposób jesteś w stanie np. zwiększyć zysk ze sprzedaży czy usprawnić procesy w firmie.

Jak napisać dobry list motywacyjny?

Oprócz skupienia się na rozwinięciu pamiętaj również o poprawnym adresowaniu listu. W miarę możliwości sprawdź, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie rekrutacji w danej firmie i to do tej osoby skieruj swój dokument. Jednocześnie dopasuj list motywacyjny do konkretnej oferty pracy. Wysyłanie skopiowanego tekstu w odpowiedzi na kilka ofert może zostać uznane za lenistwo, co znacznie zmniejsza Twoje szanse na zdobycie posady.