W nowym roku szkolnym 2019/2020 ratusz planuje utworzyć podwójną liczbę klas pierwszych w liceach, technikach i szkołach branżowych. - Wszystkie licea ogólnokształcące, szkoły branżowe oraz większość techników mają odpowiednie warunki lokalowe i otworzą podwójną liczbę klas I - co najmniej tyle oddziałów klas I co w obecnym roku - zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i absolwentów szkół podstawowych - zapewniają urzędnicy.

Zmniejszoną o jeden oddział ofertę mogą mieć natomiast cztery technika: w Zespole Szkół Budowlanych, Chemicznych, Gastronomicznych i Samochodowych. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, zwiększona zostanie liczba klas pierwszych w Zespole Szkół Budowlanych, Drzewnych, Mechanicznych nr 2 i Spożywczych.

- Aby zapewnić odpowiednie warunki do kształcenia w technikach, przeznaczymy też dodatkowe środki na wyposażenie pracowni zawodowych. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 otrzyma drugi budynek po dawnym gimnazjum przy ul. Kruszwickiej - informuje Urząd Miasta.

Warto wiedzieć:

W stosunku do roku ubiegłego w ofercie edukacyjnej pojawiło się kilka nowości:

  • magazynier-logistyk w Branżowej Szkole I stopnia nr 13 Spożywczej (Zespół Szkół Spożywczych)
  • technik programista w Technikum nr 10 Mechanicznym (Zespół Szkół Mechanicznych nr 1) tylko dla absolwentów szkół podstawowych
  • technik rachunkowości w Technikum nr 6 Ekonomicznym (Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych)
  • technik transportu drogowego w Technikum nr 12 Samochodowym (ZS Zespół Szkół Samochodowych) - tylko dla absolwentów SP

Tym samym w technikach będzie się można uczyć na jednym z 45 kierunków kształcenia, a w branżowych szkołach I stopnia - jednego z 29 zawodów robotniczych i wielu rzemieślniczych.