Koordynatorem projektu "We meet CLIL" (z ang. Content and Language Integrated Learning) jest nauczycielka języka angielskiego mgr Agnieszka Kubiak. Europejska Odznaka Jakości jest przyznawana projektom wyróżniającym się wysoką jakością i różnorodnością działań, a także bardzo dobrą współpracą z partnerami projektu.

wsp_modul