Oprócz wmurowania kapsuły czasu, w holu szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę, która powstała z okazji okrągłego jubileuszu. Po południu społeczność Mątew bawiła się na festynie zorganizowanym na szkolnym boisku. Poniżej zdjęcia.

wsp_modul