Pomoc dla producentów pszenicy

Cena tony pszenicy osiągnie ok. 1400 zł.
Kwota pomocy to iloczyn stawki 2200zł/ha i powierzchni upraw pszenicy.
Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy:

 • posiadają gospodarstwo do 300 ha;
 • będą posiadać faktury sprzedaży pszenicy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r.
  Przykładowo: rolnik, który otrzymał płatności bezpośrednie za 2022 r. do 10 ha pszenicy i sprzedał lub sprzeda w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. np. 42 tony pszenicy, otrzyma 16 800 zł.

Dopłaty do nawozów

Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy:

 • w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez;
 • posiadają gospodarstwo do 300 ha i złożyli w 2023 r. wniosek o płatności bezpośrednie.
  Stawka pomocy będzie zróżnicowana:
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
 • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych.
  Potrzebna będzie zgoda Komisji Europejskiej.

Pomoc dla producentów pozostałych zbóż, rzepaku i rzepiku

Będzie dodatkowe wsparcie dla producentów: kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy.

Wsparcie zostanie przyznane rolnikom, którzy:

 • m.in. dokonali lub dokonają sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.
 • mają gospodarstwa o powierzchni do 300 ha użytków rolnych.
  Stawki pomocy będą zróżnicowane według gatunków roślin oraz regionalnie, w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów.
  Stawki na 1 ha powierzchni upraw będą wynosić:
  w województwie lubelskim lub podkarpackim:
 • 1750 zł – kukurydza, rzepak lub rzepik;
 • 1125 zł – jęczmień lub pszenżyto;
 • 875 zł – owies, mieszanki zbożowe;
  w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:
 • 1610 zł – kukurydza, rzepak lub rzepik;
 • 1035 zł – jęczmień lub pszenżyto;
 • 805 zł – żyto, owies, mieszanki zbożowe;
  w pozostałych województwach:
 • 1400 zł – kukurydza, rzepak lub rzepik;
 • 900 zł – jęczmień lub pszenżyto;
 • 700 zł – żyto, owies, mieszanki zbożowe.

MRiRW zachęca rolników do sprzedaży zbóż i rzepaku oraz składania wniosków o wsparcie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Paliwo rolnicze

Zwiększone zostaną środki na zwrot kosztów zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.
W tzw. drugim okresie składania przez rolników wniosków tj. od 1 do 31 sierpnia 2023 r., zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł.
Oznacza to wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł.
Występujemy o zgodę na zwiększenie kwoty zwrotu do Komisji Europejskiej.

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi