Dalsza część rocznicowych obchodów, odbędzie się na dziedzińcu przykościelnym, gdzie znajduje się Dąb Pamięci Katyńskiej oraz głaz upamiętniający Katyńczyków. Wezmą w nich udział przedstawiciele m.in. władz samorządowych, szkół, organizacji kombatanckich, kompanii honorowej Garnizonu Inowrocław, a także tradycyjnie Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino” S.A.

Prezydent miasta i Dowódca Garnizonu Inowrocław zapraszają mieszkańców miasta do udziału w uroczystości.