Miejsce zostało zabezpieczone taśmą przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, o sprawie został również poinformowany Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. - Takie zgłoszenia otrzymaliśmy w ostatnim czasie również z ul. Studziennej oraz Poznańskiej. Wszystkie sprawy prywatnych kamienic trafiły do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - dodają municypalni.