- Funkcja sołtysa przypada liderom wiejskich społeczności, osobom z autorytetem, energią i osiągnięciami. Pełniąc ją na podstawie silnego mandatu – wyboru społeczności wsi, jest się liderem swojej Małej Ojczyzny. Dzięki zaufaniu mieszkańców ma się pełnomocnictwo do jej reprezentowania i podejmowania inicjatyw służących poprawie życia swoich sąsiadów – czytamy w liście gratulacyjnym, które otrzymali goście.

W spotkaniu z Wiesławą Pawłowską i Tadeuszem Majewskim, wicestarostą, uczestniczyli sołtysi: Kołudy Małej - Elżbieta Barandziak, Chlewisk - Tomasz Nowak, Więcławic - Małgorzata Zdrojewska, Grodztwa - Tomasz Frejliszek, Janowic - Marek Matyjasik, Jacewa - Krystyna Wysocka, Sławęcinka - Grzegorz Laskowski i Słońska - Beata Gernat.