Wydarzenie ma na celu uczczenie powstańczego zrywu z 1919 r. w formie organizacji testu zawierającego 15 pytań (należy udzielić odpowiedzi a, lub b lub c) z nagrodami. Odpowiedzi na wszystkie pytania są zawarte w treści wystawy (60 zdjęć), którą można zwiedzać już od poniedziałku 20 lutego w holu Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. Rozpoczęcie testu nastąpi w piątek 24 lutego o godz. 17.00 w Saloniku Literacko – Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu (ul. Kilińskiego 16).

Organizatorzy przygotowali ponad 50 nagród w postaci sprzętu turystycznego oraz wydawnictw historycznych o wartości od 150 do 15 zł. Nagrody będą wręczane bezpośrednio po zakończonym teście w kolejności uzyskanych punktów. Szczegółowy regulamin oraz zasady wypełniania testu będą przedstawione uczestnikom bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia.