O komentarz niezwłocznie poprosiliśmy Urząd Miasta. - Sprawa została zgłoszona do osoby obsługującej przepompownię, jednak zostaliśmy poinformowani, że nieznane są przyczyny zabarwienia niecki (nie solanki). Kolejnego dnia kolor ustąpił – informuje nas Adriana Szymanowska, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.

Niebawem wrócimy do sprawy.