- Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu poinformował, że koszt ETS dla statystycznego mieszkania o wielkości 50 m2 wynosi rocznie 1000 zł. Odpowiedzialny w 50% za koszty produkcji ciepła, także dla mieszkańców Inowrocławia, jest europejski system handlu emisjami dwutlenku węgla, tzw. EU ETS. Niestety, wszyscy musimy ponosić horrendalne koszty ogrzewania, ponieważ rząd Platformy Obywatelskiej wyraził zgodę na tego rodzaju rozwiązanie. Przypominamy, że Solidarna Polska od kilku lat wskazuje, że system ETS jest haraczem nałożonym na Polskę. Mamy nadzieję, że dobra diagnoza problemu ciepłownictwa w samorządach, jaką przedstawił Zarząd ZEC-u w Inowrocławiu, przekona władze miasta Inowrocławia z prezydentem Ryszardem Brejzą na czele, do poparcia starań na rzecz obniżenia koszów ogrzewania dla mieszkańców naszego miasta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przygotujemy stanowisko Rady Miejskiej Inowrocławia dotyczące wsparcia projektu ustawy przygotowanego przez Solidarną Polskę, który zakłada zwolnienie z obowiązku kupowania kosztownych uprawnień emisji CO2, a tym samym pozwoli obniżyć ceny ciepła dla mieszkańców Inowrocławia – informują nas Damian Polak, radny Rady Miejskiej Inowrocławia i Ireneusz Stachowiak, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Politycy zabrali głos w nawiązaniu do publikacji, w której ZEC tłumaczy wzrost kosztów za ciepło.