Przypomnijmy. W ubiegłym roku Inowrocław nie otrzymał środków z funduszu solidarnościowego. Urząd Miasta wysłał wówczas odpowiedni wniosek, ale - jak tłumaczono - z powodu awarii platformy e-PUAP nie został on dostarczony we właściwy sposób. Przez służby wojewody został uznany jako złożony po terminie.

W tegorocznej edycji programu pozyskano 955 485 tys. zł. Z zapytaniem o to, kto i od kiedy będzie obsługiwał jego realizację w naszym mieście wystąpił do władz miasta radny Damian Polak. Jednocześnie sami zainteresowani wystosowali list otwarty, który publikujemy poniżej. Osoboy niepełnosprawne oczekują, że do realizacji dojdzie wcześniej niż odbywało się to np. w 2021 roku, czyli w sierpniu. - Jesteśmy niepełnosprawni przez 12 miesięcy w roku, a nie cztery i pół miesiąca - piszą. Do tematu wrócimy.

Jak poinformowała Adriana Szymanowska, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, w chwili obecnej Miasto Inowrocław - w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu - oczekuje na przesłanie stosownej umowy przez wojewodę dotyczącej realizacji w 2023 roku programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".