W ramach programu NFZ do badania uprawnione są panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

• nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u matki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Rejestracja odbywa się pod numerami 58 666 24 44, lub 22 338 19 60, a także przez formularz online. Więcej informacji można uzyskać na stronie mammo.pl.