Patriotyczna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Wzięli w niej udział m.in. poseł Magdalena Łośko, senator Krzysztof Brejza, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele władz samorządowych, szkół, organizacji kombatanckich, kompanii honorowej Garnizonu Inowrocław, a także tradycyjnie Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino" S.A.

- Od tych wydarzeń minął już ponad wiek. Od dawna nie ma wśród nas tych, którzy w nich uczestniczyli, jednak powstańcze symbole nie pozwalają zapomnieć o tych tragicznych dniach, pamiątkowe tablice znajdują się w miejscach krwawych walk, na gmachu poczty, budynku dworca kolejowego, na kamienicy przy ulicy Dworcowej, czy w koszarach. Wreszcie ten najważniejszy pomnik, przy którym stoimy z wyrytymi na cokole nazwiskami tych, którzy za wolność i niepodległość Inowrocławia stracili tu życie. Symbole te mają istotne znaczenie, gdyż umacniają naszą pamięć i będą umacniały pamięć kolejnych pokoleń inowrocławian. A zwycięskie powstanie z 1919 roku, jest jednym z tych wydarzeń, które zasługują na szczególne wspomnienie i uhonorowanie. Pamiętamy o tych wydarzeniach, ale nie bądźmy obojętni wobec tego, co od prawie roku zapisuje się na kartach historii jeszcze do niedawna wolnej i niepodległej Ukrainy. Bestialska rosyjska zbrodnia sprawia, że na ulicach giną niewinni ludzie, ojcowie, matki, dzieci, dlatego doceniajmy to, co mamy najcenniejsze. Wolność. Bo jak widać, nie jest ona nam dana na zawsze. Cześć i chwała bohaterom - mówił Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Podczas obchodów odczytany został apel pamięci, a delegacje złożyły kwiaty.