Zapowiadana od wielu lat inwestycja związana z powstaniem kujawsko-pomorskiego odcinka drogi S10 wchodzi w fazę projektowania. Według obecnych planów inwestora, ma być realizowana w 2026 roku. Oprócz dwujezdniowej drogi między Bydgoszczą a Toruniem, powstanie trzykilometrowy odcinek drogi krajowej nr 25 z Inowrocławia do Bydgoszczy. Chodzi o obwodnicę Brzozy wraz z przebudową dróg w rejonie Stryszka.

Obwodnica Brzozy i bez korków w Stryszku

Tuż za stacją paliw za Chmielnikami krajowa "25" zmieni się w dwupasmówkę, którą bezkolizyjnie dojedziemy do obecnego węzła w Stryszku, omijając Brzozę ze wschodniej strony. Na tej drodze powstaną dwa węzły: Zielona i Brzoza.

Obwodnica Nowej Wsi Wielkiej

Równocześnie trwają prace związane z budowy obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej. Podobnie jak w przypadku Strzelna, czy Kruszwicy, także w tej miejscowości przeprowadzano ostatnio konsultacje społeczne dotyczące tej inwestycji. Najbardziej prawdopodobny wariant przewiduje ominięcie Nowej Wsi Wielkiej od strony zachodniej tuż przed wjazdem do miejscowości, z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową i włączeniem w obecną drogę w Januszkowie, choć nie jest to jeszcze przesądzone.

- Ze względu na mniejszą "uciążliwość" dla mieszkańców lepszym rozwiązaniem wydaje się połączenie obu wariantów i wybranie drogi najdłuższej, najbardziej oddalonej od większości zabudowań i obejmującej objazdem zarówno Nową Wieś Wielką jak i Tarkowo Dolne - informują urzędnicy z Nowej Wsi Wielkiej.

W przypadku dłuższego wariantu na obwodnicę Nowej Wsi Wielkiej wjeżdżalibyśmy zatem jeszcze przed Tarkowem Dolnym, na wysokości istniejącego wzniesienia. Tzw. wariant wschodni wstępnie odrzucono, ze względu na ustawowe ograniczenia dotyczące ochrony środowiska. Inwestycja planowana jest do 2030 roku.