W ramach tego porozumienia podejmowane mają być wspólne przedsięwzięcia związane z edukacją prawną uczniów Kaspra, zasadami mediacji szkolnej i rówieśniczej oraz promocja samorządu adwokackiego - w formie konferencji, wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów oraz innych zajęć praktycznych. Głównymi adresatami planowanych zajęć mają być uczniowie klas o profilu społeczno-prawnym, ale przewiduje się też spotkania i warsztaty z uczniami pozostałych profili - np. z zakresu odpowiedzialności zawodowej za błędy medyczne, zasad cyberbezpieczeństwa, mediacji w sytuacjach konfliktowych itp.

Porozumienie przewiduje także powołanie w I LO Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej objętej patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej. Podstawowymi celami centrum będzie propagowanie wśród członków społeczności Kasprowicza zasad mediacji szkolnej i rówieśniczej, wdrażanie umiejętności mediacyjnych, propagowanie edukacji prawnej wśród uczniów oraz bieżąca pomoc prawna na rzecz uczniów.

Porozumienie w imieniu stron podpisali: dziekan OKA w Bydgoszczy adw. Michał Bukowiński oraz dyrektor Liceum Jana Kasprowicza Rafał Łaszkiewicz, w obecności współtwórczyni projektu mec. Karoliny Wilamowskiej. Warto zaznaczyć, że cała trójka jest absolwentami Kaspra.

wsp_modul