W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową do Gębic oraz m.in. budowę zatoki postojowej, wysp dzielączych przebudowę chodników, systemu odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

- Niniejsza inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. Nowa nawierzchnia drogi, budowa chodników oraz przebudowa istniejących elementów pasa drogowego poprawią komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a także samą estetykę drogi - informuje bydgoski oddział GDDKiA.

Realizacja zadania będzie potrwać ma pięć miesięcy, z wyłączeniem okresu zimowego.