Zakres zadania obejmuje odcinki ul. Kujawskiej i Solidarności o łącznej długości przeszło 850 metrów. Prace przewidziane do wykonania wynikają z konieczności przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz jej rozbudowy.

Jak informują urzzędnicy, przebudowa kanalizacji deszczowej jest niezwykle ważnym elementem gospodarki ściekowej w tej części miasta. Po zakończeniu inwestycji zniwelowany zostanie problem podtapiania ul. Solidarności, Spokojnej, Zacisze oraz części ul. Kujawskiej.

W ramach zadania wykonane zostanie także wzmocnienie istniejącej nawierzchni dróg, przebudowa istniejących parkingów oraz budowa nowych miejsc postojowych, budowa zatoki autobusowej przy ul. Kujawskiej, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa kanału technologicznego.

Na inwestycję wartą ponad 4,8 mln zł Kruszwica otrzymała dotację z rządowego funduszu rozwoju dróg w wysokości blisko 2 mln zł. Prace wykona firma Trans-Pom.