Nagranie pochodzi z jednej z fotopułapek na terenie wspomnianego nadleśnictwa.