W imieniu przewodniczącego ZHP hm. Beata Bardzińska wręczyła Krzyże za Zasługi dla ZHP. Złote odznaczenie otrzymały: dh. hm. Bernadeta Kołodziejska oraz dh. hm. Bogumiła Rotmańska, brązowe natomiast: dh. phm. Roksana Jankowska, dh. phm. Agnieszka Kąkolewska, dh hm. Zbigniew Nawrot oraz dh. phm. Izabela Ratajczyk.

Medalami za zasługi dla harcerstwa kujawsko-pomorskiego odznaczone zostały pwd. Joanna Pstrong, pwd. Katarzyna Sopolińska oraz phm. Paula Kąkolewska. Druhna komendantka wręczyła też podziękowania wszystkim instruktorom za wzorową służbę na rzecz hufca w latach 2017-2019.

zhp2

Wybrano również nowe władze hufca. W skład Komendy Hufca ZHP Inowrocław weszli: komendantka hufca - phm. Roksana Jankowska, skarbniczka hufca - dh. Iwona Różańska, zastępca komendantki ds. organizacyjnych - pwd. Jakub Lalak, zastępca komendantki ds. programu i pozyskiwania finansów - hm. Zbigniew Nawrot, zastępca komendantki ds. pracy z kadrą - hm. Bogumiła Rotmańska, kwatermistrz - pwd. Ireneusz Końcykowski. Do komisji rewizyjnej wybrano hm. Lidię Przekwas (przewodnicząca), hm. Annę Adamczyk (wiceprzewodnicząca) i Izabelę Ratajczyk (sekretarz).