Wobec jednej z osób konieczna była pomoc ratowników medycznych. Strażacy neutralizują substancję, a dalsze ustalenia w tej sprawie prowadzą policjanci.