W rzeczywistości ten fragment ulicy jest drogą wewnętrzną, właściwy ślad ulicy Magazynowej biegnie bowiem 30 metrów dalej, bliżej zabudowań mieszkalnych.