Planowane prace, budżet remontu

Rozpoczynamy od określenia prac, jakie należy wykonać w ramach remontu. Sporządzamy ich dokładną listę, aby można było wstępnie oszacować koszty i ustalić harmonogram prac remontowych, zaczynając od najważniejszych. Jest to istotne, ponieważ w następnej kolejności określamy budżet, jakim dysponujemy i może się zdarzyć, że przy ograniczonych środkach z niektórych prac trzeba będzie zrezygnować.

Ustalając budżet, dobrze jest wyznaczyć jego granice – dolną i górną. Nie zapominajmy, że koszty remontu obejmują dwa elementy: zakup materiałów i robociznę, chyba że planujemy wykonać remont samodzielnie. Uwaga: zawsze w przypadku remontu kapitalnego, w tym wymiany instalacji elektrycznej czy gazowej, konieczne będzie zatrudnienie osób, posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ekipa remontowa, kosztorys

Dobra ekipa remontowa to najważniejszy aspekt przedsięwzięcia. Najlepiej zatrudnić ekipę z polecenia – rodziny, znajomych lub sąsiadów. Można znaleźć wykonawców w Internecie. Istnieje wiele serwisów internetowych, gdzie różni fachowcy, w tym z branźy remontowo – budowlanej, oferują swoje usługi. Po wprowadzeniu zlecenia pierwsze odpowiedzi pojawiają się niekiedy w ciągu kilku minut. W serwisach dostępne są też opinie o poszczególnych fachowcach i ekipach. Warto je przeczytać przed dokonaniem wyboru.

Sporządzenie kosztorysu następuje po wyborze ekipy i zaakceptowaniu jej ceny oraz ustaleniu ilości i rodzaju potrzebnych materiałów. Pamiętajmy o konieczności podpisania umowy z ekipą. Nie należy też dawać żadnych zaliczek bez pokwitowania, a materiały raczej kupować samemu, chyba że ekipa jest dobrze znana. Przy sporządzaniu kosztorysu trzeba też uwzględnić, oprócz cen materiałów i robocizny, także wywóz gruzu i odpadów budowlanych.

Jeżeli zakres prac remontowych jest szeroki i obejmuje np. wyburzanie ścian, dobrze jest zwrócić się o pomoc projektanta wnętrz, który doradzi nową aranżację mieszkania. Jego wynagrodzenie należy doliczyć do kosztorysu. Być może jednak wystarczy konsultacja z ekipą. Dobrzy fachowcy potrafią podpowiedzieć zarówno w kwestii zakupu materiałów, jak i funkcjonalności rozwiązań.

Wynajęcie kontenera na gruz

Przed przystąpieniem do remontu konieczne jest zapewnienie możliwości bieżącego uprzątania pola prac z odpadów i gruzu, jeżeli przewidujemy wyburzanie ścian. W tym celu najlepiej wynająć kontener na gruz i odpady remontowe. W każdym mieście funkcjonują firmy, które oferują do wynajęcia kontenery na gruz o różnych pojemnościach. W Poznaniu jest to https://skipgroup.pl/.
Procedura jest bardzo prosta; wystarczy skontaktować się z firmą telefonicznie lub mailowo i złożyć zamówienie podając adres i konkretny termin. Jeżeli nie wiemy, jaka ma być objętość kontenera, można poprosić o przyjazd pracownika, który oszacuje, ile powstanie gruzu z wyburzanych ścian, skuwanej glazury, itp., a także ile orientacyjnie odpadów może pozostać po remoncie.

Jeżeli mieszkanie znajduje się na wyższej kondygnacji, wynoszenie gruzu i odpadów do kontenera na zewnątrz bloku może być uciążliwe i męczące, zwłaszcza jeżeli w bloku nie ma windy. Firmy świadczące usługi wywozu odpadów remontowych mogą pomóc w usprawnieniu prac, udostępniając wraz z kontenerem zsyp do gruzu. Jest to przeważnie składany tunel, wykonany z powlekanego polipropylenu, co zapobiega osadzaniu się kurzu i ułatwia czyszczenie. Zsypy mają różną długość, niektóre składają się z modułów, których liczba zależy od wysokości (piętra), gdzie znajduje się remontowane mieszkanie.

Firmy mają zazwyczaj ustalone okresy, na jakie wypożyczają kontenery na gruz i odpady. Niemniej, każdy klient traktowany jest indywidualnie i można wynająć kontener na tak długo, jak będzie potrzebny. W umówionym dniu Pojemnik zostanie podstawiony w wyznaczone miejsce. Należy tylko zadbać, aby nie zatarasować wyjazdu innym mieszkańcom i nie ustawiać kontenera w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. na drodze przeciwpożarowej), gdyż grozi za to kara administracyjna. Pamiętajmy również, że wyrzucanie gruzu do osiedlowego śmietnika jest zabronione i również podlega karze.