Showcase w Wiadomościach Google to produkt, dzięki któremu użytkownicy mogą zobaczyć, jakie artykuły z informacjami redakcje uznały za najważniejsze, a także poznać dodatkowe informacje kontekstowe o wydarzeniach dzięki panelom przygotowywanym bezpośrednio przez te media. Panele z treściami pochodzącymi od uczestniczących w programie wydawców będą od dzisiaj widoczne dla internautów w Polsce poszukujących informacji w Wiadomościach Google oraz Google Discover.

- Cieszymy się, że uruchamiamy ten program we współpracy z tak różnorodną grupą partnerów - mediów, które już teraz udowadniają, że dzięki internetowi można zbudować i rozwijać nowoczesne media, wykorzystując wszystkie szanse na powiększanie swojego grona odbiorców i osiągnięcie cyfrowego sukcesu. To także szansa dla lokalnego dziennikarstwa - pandemia pokazała, jak bardzo jest ono potrzebne społecznościom. Showcase to kolejna nasza inwestycja w łatwiejszy dostęp do różnorodnych źródeł informacji dla wszystkich w Polsce - powiedziała Magdalena Kotlarczyk, dyrektorka Google Polska.

Uczestniczący w programie wydawcy informacyjni mają dostęp do różnorodnych formatów paneli w Showcase, które mogą np. wskazywać powiązane artykuły i prezentować odbiorcom wydarzenia na osi czasu.

Do programu przystąpiło 27 wydawców reprezentujących 47 różnorodnych redakcji - od serwisów specjalistycznych m.in. Bezprawnik, INNPoland, czy 300Gospodarka, przez ogólnopolskie - Natemat.pl, Antyweb, Spidersweb, Wprost, Wpolityce.pl po lokalne tj. Ino.online.

Udział naszego portalu w przedsięwzięciu sprawi również, że o wielu inowrocławskich sprawach i wydarzeniach dowiedzą się szybciej internauci nie tylko z naszego regionu, ale z całej Polski.