Wykonawca rozpoczął prace od zdemontowania starego chodnika po stronie bloków 1-3 oraz 5 .W tym miejscu chodnik zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej. Przygotowany został kanał technologiczny oraz zasilający oświetlenie przejść na odcinku zdemontowanego chodnika. Ruszyły również roboty ziemne na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do budynku nr 5.

Wykonawca w ramach prowadzonych prac wykona dwa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej i z ulicą Gen. Władysława Sikorskiego, które zostaną doświetlone z wykorzystaniem technologii LED.

- Miło nam, że mieszkańcy osiedla Nowego docenili dotychczas zrealizowane przez nas inwestycje: kompleksową przebudowę ul. ks. Piotra Wawrzyniaka i remont chodników wzdłuż ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Zadania zakończyliśmy pod koniec ubiegłego roku. Teraz ruszamy z kolejną ulicą w tej części miasta. Mam nadzieję, że warunki atmosferyczne pozwolą na szybkie zakończenie prac - mówi prezydent Ryszard Brejza.

Armii Krajowej (1)

Armii Krajowej (2)
fot. Urząd Miasta Inowrocławia