W ramach inwestycji nawierzchnia gruntowa alejek została zamieniona na kostkę betonową. Remont dotyczył ponad 300 metrów alejek, łącznie z drogą dojazdową do kaplicy. Na cmentarzu zamontowano również wiatę na kontenery na odpady. W okolicach gotowych alejek posiano trawę.

Alejki na cmentarzu komunalnym gotowe 04